020-4227330 info@digivers.nl

Mensen eerst! Ook digitaal. Woerden wil de regie die inwoners over hun levens hebben versterken. Daarbij hoort ook regie over de eigen (persoonlijke) gegevens en in het bijzonder regie over opvoeden, zorg en participatie. Woerden gaat uit van grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van haar inwoners.

Woerden zet daarbij sterk in op digitale ondersteuning met behoud van overige kanalen. Iedere inwoner krijgt daartoe zijn eigen digitale omgeving in de Inwoner Cloud voor informatie en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein. Orangehill heeft voor Woerden de gemeentelijke sociale kaart op basis van Digivers Verwijsgids gerealiseerd.