020-4227330 info@socialekaart.nl

Sociale Kaart Flevoland is een website met betrouwbare en actuele informatie over maatschappelijke organisaties en hun aanbod van diensten en activiteiten. Ook aanbod vanuit de informele zorg en burgerinitiatieven staan opgenomen in de sociale kaart. GGD Flevoland is nauw betrokken bij de redactie die zij voor heel Flevoland voeren. Digivers verwijsgids wordt ingezet als beheeromgeving en als portaal om de gegevens te ontsluiten naar de verschillende doelgroepen.

Burgers vinden in de In Sociale Kaart Flevoland organisaties in de directe omgeving en ontdekken er tal van activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Ook de professionals is nadrukkelijk doelgroep van de Sociale Kaart Flevoland. Zij vinden daar informatie over organisaties en hun aanbod van producten en diensten in de directe leefomgeving van hun cliënten.

Ook zorg- en hulpverleners in frontoffice en sociale (wijk)teams wordt met de Sociale Kaart Flevoland ondersteuning geboden in het werkproces. Sociale Kaart Flevoland biedt hen een betrouwbare bron van informatie bij de dienstverlening aan hun cliënten.

Van burgers wordt zoveel mogelijk zelfredzaamheid gevraagd. Gemeenten hebben de taak burgers en zorg- en hulpverleners hierin te ondersteunen. Betrouwbare en actuele informatieverstrekking over het hulpaanbod binnen het sociale domein is belangrijk. Sociale Kaart Flevoland ont-zorgt gemeenten bij deze taken.

GGD Flevoland biedt gemeenten en organisaties de mogelijkheid om de sociale kaart informatie te integreren in een eigen website of (lokaal) burgerportaal. Hierbij behoort uitbreiding van de diensten en verbreding of verrijking van de informatie tot de mogelijkheden.